O Nas


Właścicielem sklepu jest firma MARKAL Marlena Kalisz wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

NIP 9661978569

REGON 200252592

Firma powstała w roku 2009 i od samego początku zajmuje się handlem internetowym opartym m.in. na platformie Allegro.