Reklamacja


Czas na reklamację z tytułu rękojmi: 2 lata

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

 

ADRES DO REKLAMACJI:

MARKAL MARLENA KALISZ

CIOLKOWSKIEGO 169

15-516 Białystok

 

Jeżeli otrzymany przedmiot posiada wadę, która nie została opisana lub pokazana na zdjęciach, kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, usunięcia wady, zwrotu całkowitych kosztów zakupu lub wymiany przedmiotu. Aby złożyć reklamację należy wysłać towar wraz z pisemną reklamacją na adres: MARKAL Marlena Kalisz, Ciołkowskiego 169, 15-516 Białystok. Nie odbieramy przesyłek pobraniowych. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Zwrot pieniędzy jest dokonywany na wskazany przez klienta rachunek bankowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwracamy kupującemu całkowity koszt zakupu, na który składają się: koszt przedmiotu, koszt wysyłki, koszt przesyłki zwrotnej. Koszt wysyłki w stronę klienta jest zwracany tylko w przypadku reklamacji wszystkich zakupionych przedmiotów. Jeżeli część zakupionych przedmiotów pozostaje w posiadaniu kupującego, sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki w stronę klienta. Nie udzielamy gwarancji na zakupione przedmioty.